Amazing Oriental Hot Noodle Challenge » Amazing Oriental

Durf jij het aan?

Je gaat huilen, je gaat lijden en na elke hap ga je je afvragen waarom je meedoet…..

Als je denkt dat je er klaar voor bent en je wilt bekroond worden tot KING / QUEEN OF HOT NOODLES lees dan gauw de voorwaarden door en meld je aan.

Hoe meld ik mij aan?

Meld je aan via info@orientalgroup.nl

Onderwerp: “Hot Noodle Challenge” en geef aan in welke winkel je wilt deelnemen.

De Hot Noodle Challenge zal plaatsvinden in de hieronder genoemde winkels.

Hot Noodle Challenge

Challenge datum

Amazing Oriental winkels

Laatste aanmeldingsdag

6 oktober

Den Haag Ypenburg dinsdag 2 oktober

13 oktober

Rotterdam Alexandrium

dinsdag 9 oktober

20 oktober

Beverwijk

zondag  14 oktober

20 oktober

Eindhoven

zondag  14 oktober

27 oktober

Nijmegen

zondag 21 oktober

3 november

Rotterdam Centrum

zondag 28 oktober

3 november

Almere

zondag 28 oktober

10 november

Breda Belcrum

zondag 28 oktober

17 november

Groningen

zondag 28 oktober

24 november Duivendrecht

 zondag 28 oktober

 

HOOFDPRIJS 

Per ronde 1 x Korean Spicy Box t.w.v. € 50,-

 

SPELREGELS 

 • 1 kom met 2 pakken Samyang “2x spicy hot chicken ramen” met 2 pakjes chilipasta en 2 zakjes kruidenmix
 • 1 beker met (200ml) sojamelk of water
 • Tijdsduur: 5 minuten
 • De deelnemer die de noedels het snelst op heeft, binnen de aangegeven tijdsduur, wint de hoofdprijs t.w.v € 50,-
 • Wie als eerste 2 pakken noedels op heeft binnen de aangegeven tijdsduur, is de winnaar van de challenge.
 • Per ronde wordt een winnaar bekend gemaakt.
 • Elke deelnemer krijgt 1 beker (200 ml) sojamelk of water.  Er mag geen extra sojamelk of water worden toegevoegd.
 • Water of sojamelk toevoegen aan de noedels is niet toegestaan.
 • Er wordt gebruik gemaakt van houten eetstokjes. Tijdens de challenge zijn vorken, handen of andere voorwerpen niet toegestaan.
 • De noedels moeten geheel opgegeten worden.

REGLEMENT

 • Maximaal 20 deelnemers per winkel.
 • Deelnemers worden ingedeeld in een tijdslot.
 • Er wordt gespeeld in rondes met minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers per tijdslot.
 • Een deelnemer/ deelneemster kan voor maximaal 1 ronde per winkel inschrijven.
 • Challenge tijden: zaterdagen vanaf 13:00 laatste challenge om 15:15
 • Elke deelnemer/ deelneemster dient uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Voor deelname (18+) is een goede gezondheid vereist. Deelnemers moeten zich op de dag aanmelden bij de servicebalie van de winkel en ondertekenen een formulier voor eigen risico en ontvangen een deelnemersbadge.
 • Deelnemer is verplicht om zijn leeftijd aan te tonen door middel van een ID -bewijs of paspoort. Oriental mag zonder opgaaf van redenen de aspirant-deelnemer weigeren om mee te doen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HOT NOODLE CHALLENGE

Organisator: Amazing Oriental

  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die deel wil nemen aan de Hot Noodle Challenge
  • De deelnemer mag aan de challenge slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico, is op vrijwillige basis en is op persoonlijke titel.
 • Deelnemer is bekend dat er sterke “hot” ingrediënten worden gebruikt bij de noodles. Ter illustratie kan de deelnemer alvorens aan de challenge deel te nemen, voor zichzelf een beeld vormen door de video’s op Youtube te bekijken.
 • Mocht de deelnemer twijfelen, dan raadt de organisator de deelnemer aan om niet aan de challenge deel te nemen.
 • Deelnemer zal niet meer noodles tot zich nemen dan zijn mondholte kan bevatten ter voorkoming van verstikking. De scheidsrechter mag ingrijpen en eventueel de deelnemer kwalificeren wanneer de deelnemer zich hier niet aan houdt.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is dan gemaximeerd aan het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed of als er geen dekking is gemaximeerd tot € 5.000,-.
 • Deelname is niet toegestaan voor de volgende personen: jonger dan 18 jaar, allergisch voor gluten of andere bestanddelen, zwakke maag, die leiden aan hart – en vaatziekten en/of zwangeren en/of enige andere (gezondheids)reden die te maken heeft met eten of drinken.
 • Deelnemer is verplicht dit zelf aan te geven aan de organisator.
 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.

 

Portretrecht

 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar.

 

Persoonsgegevens

 • De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan de HOT NOODLE CHALLENGE verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens. Ten eerste voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en ten tweede (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. De deelnemer zal hiervoor geen compensatie ontvangen.
 • De organisatie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren, wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel anderszins op frauduleuze wijze gebruik maken van deze actie.
 • De prijzen, uitgegeven in goederen of diensten, zijn niet inwisselbaar voor geld, andere diensten of goederen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan prijzen, noch is zij verantwoordelijk voor de service en garanties die aan de prijzen verbonden zijn.
 • Wijzigingen en tekstfouten voorbehouden.