Amsterdam Duivendrecht Amazing Oriental, de Aziatische groothandel

Beste klanten,

Om uzelf en anderen te beschermen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens het wachten wordt u ook verzocht om minimaal 1.5 meter afstand van elkaar te houden.

Namens al onze medewerkers danken wij u voor alle vertrouwen, medewerking en begrip.

Let op! Om te winkelen bij onze groothandel is een klantenpas nodig.

Voor het maken van een klantenpas heeft de groothandel de volgende gegevens nodig:

Recent uittreksel Kamer v. Koophandel (alleen nr. is niet voldoende) niet ouder als 1 jaar.

Legitimatie van de persoon die op het uittreksel KvK vermeld staat indien de persoon zelf niet de pas kan komen aanmaken dan is een schriftelijke machtiging  ook mogelijk met de legitimatie gemachtigde en aanvrager.

De passen (2 stuks) worden direct aan de balie van de groothandel voor de klant aangemaakt.